Skip to Content

Privacy Statement

1. Generelt
Henkel AG & Co. KGaA, heretter kalt Henkel, respekterer personvernet til hver enkelt person som besøker nettstedet vårt. Nå vil vi gjerne informere eg om hvilke typer opplysninger som samles inn av Henkel og hvordan de brukes. Du vil også lære hvordan du kan sjekke nøyaktigheten av denne informasjonen og legge til rette for at Henkel kan slette disse opplysningene. Opplysningene samles inn, behandles og brukes i samsvar med personvernreglene i det landet der den ansvarlige databehandlingsavdelingen er lokalisert. Vi setter i verk alle nødvendige tiltak for å sikre samsvar.

Denne Personvernerklæringen gjelder ikke for nettsteder som er tilgjengelig fra hyperlenker på Henkels nettsteder.

2. Innsamling, bruk og behandling av personopplysninger
Vi samler inn opplysninger knyttet til en spesifikk person kun for behandlings- og bruksformål, hvis du frivillig bestemmer deg for å legge inn opplysningene eller uttrykkelig gir ditt samtykke til det. Ved å gjøre det aksepterer du følgende vilkår for bruk.

Når du besøker nettstedet blir bestemte opplysninger automatisk lagret på våre servere for systemadministrasjon og for statistikk eller backup. Disse opplysningene innbefatter navnet på internettleverandøren din, i noen tilfeller IP-adressen din, nettleserversjonen din, operativsystemet på PC-en du bruker for å gå inn på nettstedet vårt, nettstedet du bruker for å besøke oss, nettsteder du besøker mens du er hos oss og, hvis det der aktuelt, alle søkebegreper du har brukt for å finne nettstedet vårt. Avhengig av forholdene kan slike opplysninger gjøre at det kan trekkes konklusjoner om bestemte besøkende på nettstedet. Men ingen personrelaterte opplysninger blir brukt i denne sammenhengen. Slike opplysninger brukes bare etter at de er blitt anonymisert. Hvis Henkel overfører data til en ekstern tjenesteyter, vil det bli iverksatt tekniske og organisasjonsmessige tiltak som garanterer at overføringen skjer i samsvar med de lovfestede personvernreglene.

Hvis du frivillig oppgir personrelaterte opplysninger til oss vil vi ikke bruke, behandle eller overføre disse opplysningene utover de grensene som er tillatt ved lov eller definert av deg selv i din samtykkeerklæring. I tillegg vil vi kun overføre opplysningene dine hvis vi er forpliktet til å gjøre det ved offisielle rettslige pålegg.

Alle endringer av denne Personvernerklæringen vil bli publisert på denne siden. Dette gjør at du kan når som helst gjøre deg kjent med hvilke opplysninger vi lagrer og hvordan vi samler inn slike opplysninger.
Med DoubleClick bruker vi en tjeneste som leveres av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, for å vise deg relevante annonser. Derfor bruker vi informasjonskapsler (cookies) som ikke innenholder noen personlige opplysninger. IP-adressen din vil også bli brukt for å generere disse informasjonskapslene. Informasjonskapsler av typen DoubleClick benytter et pseudonymisert identifikasjonsnummer som tildeles nettleseren din for å sjekke annonser du kanskje liker på skjermen. Dette gjør at Google og selskapets partnernettsteder kan vise annonser basert på tidligere besøk på Henkel-sider eller andre nettsteder. Google sender og lagrer informasjonen som samles inn fra DoubleClick-informasjonskapslene til en server.
Dataene blir bare overført til tredjeparter innenfor de lovfestede bestemmelsene eller rammene for kontraktsfestet databehandling. Ved å gå inn på Henkels nettsted samtykker du i bruken av de før nevnte dataene og den tidligere nevnte behandlingen fra Googles side. Du kan forhindre at det blir lagret informasjonskapsler i nettleserinnstillingene. Hvis du samtykker i bruken av informasjonskapsler på generelt grunnlag, men er ukomfortabel med bruken av informasjonskapsler av typen DoubleClick, kan du følge denne lenken (www.google.com/settings/ads/onweb) og laste ned og installere en plug-in i nettleseren din for å deaktivere DoubleClick-tjenesten fra Google.

Adobe Analytics

Forutsatt at du har gitt ditt samtykke, bruker dette nettstedet Adobe Analytics, en webanalysetjeneste levert av Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24, Irland) ("Adobe"). For dette formålet installeres en informasjonskapsel på enheten din. Denne informasjonskapselen vil samle inn data som nettleser- og enhetsinformasjon, IP-adressen din, besøkte nettsteder og dato og klokkeslett for serverforespørselen med det formål å evaluere din bruk av nettstedet, utarbeide rapporter om nettstedsaktivitet for nettstedsoperatører og levere andre tjenester knyttet til nettstedsaktivitet og internettbruk til nettstedsleverandøren.

Adobe (som behandlingsansvarlig) kan bruke opplysningene dine til egne formål som profilering og kobling av opplysningene dine til andre opplysninger som er samlet inn om deg (f.eks. gjennom Adobe-kontoen din).

Informasjonen som genereres av informasjonskapselen om din bruk av nettstedet (inkludert IP-adressen din) overføres til og behandles av Adobe på servere i Storbritannia. For denne dataoverføringen til et tredjeland sikres et tilstrekkelig nivå av databeskyttelse ved hjelp av standard kontraktsklausuler, Art. 46 GDPR, i påvente av en beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå fra EU-kommisjonen (art. 45 GDPR).

Vi har aktivert IP-anonymisering, noe som betyr at den siste oktetten (den siste delen) av IP-adressen skjules umiddelbart når IP-adressen samles inn av Adobe. Denne anonymiseringen utføres før noen behandling av IP-adressen. Bare en omtrentlig plassering vil være tilgjengelig for statistiske analyser. Etter det geografiske oppslaget er IP-adressene skjult overalt i Analytics - erstattet med :: X.X.X.X.

Ved å tillate informasjonskapsler på Henkel-nettstedet samtykker du til at Adobe bruker de ovennevnte dataene og den tidligere beskrevne behandlingen.

Du finner mer informasjon om personvern i Adobes tjenester her: https://www.adobe.com/privacy/policy.html

Innsigelse mot datainnsamling:

Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt med virkning for fremtiden ved å deaktivere informasjonskapsler på nettstedet vårt under "Informasjonskapsler" under "Innstillinger for informasjonskapsler". Hvis du godtar bruken av informasjonskapsler generelt, men ikke liker bruken av Adobe Analytics-informasjonskapsler, kan du følge denne lenken (https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html) og deaktivere Adobe Analytics' innsamling og bruk av data (informasjonskapsler og IP-adresse).

3. Sikkerhet
Henkel lagrer opplysningene sikkert og derfor iverksette alle forholdsregler for å beskytte personopplysningenedine mot tap, misbruk eller endringer. Henkels kontraktspartnere som har tilgang til personopplysningene dine for å levere tjenester til deg på vegne av Henkel er forpliktet i kontrakts form til å holde informasjonen fortrolig og kan ikke bruke disse opplysningene til noen andre formål. I noen tilfeller vil det være nødvendig å overføre dine forespørsler til selskaper som er knyttet til Henkel. Også i disse tilfellene vil personopplysningene dine ble behandlet fortrolig.

4. Personopplysninger som gjelder barn
Henkel ønsker ikke å samle inn data om barn under 14 år. Der det nødvendig vil Henkel uttrykkelig trekke barns oppmerksomhet til et mer egnet sted slik at de ikke sender noen personrelaterte opplysninger til Henkel. Skulle foreldre eller andre foresatte oppdage at barn som de har et ansvar for har gjort personrelaterte opplysninger tilgjengelige for Henkel, ber vi om at de kontakter oss på adressen under (se. 6 under), for å be om å få disse opplysningene slettet. Vi vil så sørge for sletting av disse opplysningene uten opphold.

5. Informasjonskapsler (Cookies)
For å lette bruken av nettstedet enklere benytter vi informasjonskapsler. Informasjonskapsler er små dataenheter som nettleseren lagrer på harddisken på PC-en din og som er nødvendige for å bruke nettstedet vårt. Informasjonen som finnes i informasjonskapslene har flere funksjoner, for eksempel som økt-kontroll, særlig med tanke på bedret navigering og gjør det mulig å oppnå bedre brukervennlighet på et nettsted. Informasjonskapslene vi bruker lagrer ingen personrelaterte opplysninger. Majoriteten av nettbrukerne akspeterer informasjonskapsler automatisk. Du kan unngå dette ved å endre innstillingene på nettleseren din. Du kan fjerne informasjonskapslene som er lagret på PC-en din når som helst ved å slette midlertidige Internett-filer (Nettleserens verktøylinje "Verktøy/Ekstra"-"Alternativer til Internett").

6. Dine ønsker og spørsmål / Sikkerhetsansvarlige
Lagrede data vil bli slettet av Henkel ved utløp av den lovfestede perioden eller perioden som trengs for å oppfylle en kontrakt eller hvis Henkel ikke lenger har behov for dem. Du kan selvfølgelig når som helst be om sletting av personopplsyningene dine. Du har også, når som helst, rett til å kalle tilbake samtykket til bruk eller behandling av dine personrelaterte data med virkning for framtiden. I slike tilfeller, eller hvis du har andre ønsker i forbindelse med dine personrelaterte data, ber vi deg sende en e-post eller et brev til vår sikkerhetsansvarlige, hr. Andreas von Bernstorff, Henkelstrasse 67, D 40191 Düsseldorf, Tyskland (E-post: Datenschutz@henkel.com). Du kan også kontakt oss på denne måten hvis du ønsker å vite om vi har samlet inn opplysninger om deg, og hvis så, hvilke opplysninger. Vi vil prøve å etterkomme dine ønsker med en gang.

7. Offentlig register for databehandling
Den tyske føderale personvernloven (BDSG) fastslår i § 4 g at den sikkerhetsansvarlige skal gjøre følgende opplysninger tilgjengelige for alle i en egnet form i samsvar med § 4 e:

(1) Navnet på den ansvarlige enheten: Henkel AG & Co. KGaA.

(2) Personlig ansvarlig partner / Styret Henkel Management AG
Carsten Knobel (styreleder)
Marco Swoboda
Sylvie Nicol
Wolfgang König
Mark Dorn
Konsernets viseadministrerende direktør for databehandling Dr. Peter Wroblowski

(3) Adressen til den ansvarlige enheten: Postboks
D-40191 Düsseldorf

(4) Formålet med datainnsamlingen, behandlingen eller bruken:

  • Målsetningen til selskapet er produksjon og distribusjon av kjemiske produkter av alle typer, særlig vaskemidler, rengjøringsmidler og pleieprodukter, kjemiske råmaterialer, lim og kjemikalier for industriformål;
  • personlige pleieprodukter og kosmetikk, farmasøytiske produkter;
  • matvarer, innpakningsmateriell
  • teknisk utstyr og installasjoner
  • kjøp og forvaltning av fast eiendom inkludert landområder for jordbruksproduksjon og skogbruk.

Selskapet kan kjøpe opp innenlandske og utenlandske bedrifter av alle typer eller delta i dem og gjøre forretninger med dem og handle med dem på måter som fremmer samarbeid.

(5) Beskrivelse av gruppene av personer som er påvirket og de respektive dataene eller datakategoriene:
Data som knytter seg til kunder, ansatte, pensjonister, ansatte i tilknyttede selskaper, ansatte i eksterne selskaper (underleverandører), innleid personell, jobbsøkere, eksterne oppfinnere eller arvere, leverandører og tjenesteytere, eksterne kunder, forbrukere, frivillige i forbrukertester, besøkende på selskapets anlegg, investorer, såvel som finansanalytikere og aksjonærer - i den utstrekning det er nødvendig for å nå formålene som er angitt under 7. (4).

(6) Mottakere eller kategorier av mottakere som dataene kan bli avslørt for:
Offentlige myndigheter, helseforsikringsfond, arbeidsgivers forsikringsordning i tilfelle av relevante juridiske regler skulle komme til anvendelse, eksterne leverandører i samsvar med § 11 BDSG, eksterne tjenesteytere, Henkels pensjonistforening, tilknyttede selskaper og interne avdelinger for oppnåelse av de formålene som er angitt under 7. (4).

(7) Regulære perioder for sletting av dataene:
Lovgiver har utstedt en rekke plikter knyttet til lagring og lagringsperioder. Dataene slettes rutinemessig etter utløpet av disse periodene. Data som ikke påvirkes av slike bestemmelser slettes hvis formålene som er angitt i 7. (4) ikke lenger finnes.

(8) Planlagt dataoverføring til tredjeland:
Som en del av et globalt informasjonssystem for HR blir data knyttet til egne ansatte gjort tilgjengelig for utvalgte ledere i tredjeland. Tilsvarende personvernavtaler i samsvar med EU-standarden vil bli inngått på kontrakstmessig grunnlag med de aktuelle selskapene.

8. Sosiale plug-ins på Facebook
Vår nettsider kan være utstyrt med plug-ins for det sosiale nettverket facebook.com, som drives av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook").

Slike plug-ins kan være Facebooks "Like" eller "Liker"-knapp. Hvis du går inn på en av våre nettsider som er utstyrt med en slik plug-in vil nettleseren din lage en direkte kobling til Facebooks servere og plug-in-enheten vil bli vist på skjermen som en del av kommunikasjonen til nettleseren din. Plug-in-enheten vil informere Facebooks servere om hvilken av våre nettsider du har besøkt.

Hvis du er medlem av Facebook og er logget inn på en Facebook-brukerkonto mens du besøker nettsiden vår vil Facebook knytte denne informasjonen til din brukerkonto på Facebook. Ved å gjøre bruk av noen av plug-in-funksjonene (for eksempel ved å klikke på "Liker"-knappen eller legge inn en kommentar) vil denne informasjonen også bli knyttet til din brukerkonto på Facebook.

Ytterligere informasjon om innsamling og bruk av data fra Facebooks side og om rettighetene og mulighetene som er tilgjengelige for deg med tanke på personvern i denne sammenhengen finner du i Facebooks personverninformasjon: http://www.facebook.com/policy.php.

For ikke å la Facebook lov til å knytte besøket på vår nettside til din brukerkonto på Facebook må du logge av din brukerkonto på Facebook før du besøker våre nettsider.