Skip to Content

Bedre for deg, bedre for miljøet – hva er EU Ecolabel?

Mange av våre forbrukere og forhandlere blir stadig mer opptatt av sitt miljøfotavtrykk og ønsker på en enkel måte bidra til en mer bærekraftig fremtid.

Vi vil også beskytte planeten for fremtidige generasjoner, og derfor retter vi et større fokus mot virksomhetens bærekraftmål.

Én ting vi vil gjøre for å nå målene våre, er å jobbe for å forbedre produktenes påvirkning på miljøet ved å samarbeide med tredjepartsorganisasjoner.

EU Ecolabel er en frivillig merkeordning opprettet av EU-kommisjonen i 1992. Den stiller en rekke strenge kriterier for å evaluere et produkt gjennom hele livssyklusen, altså en 360 graders miljøpåvirkning for et produkt fra råvarehenting og produksjon, til bruk og kasting.

Det betyr at alle EU Ecolabel-produkter oppfyller kriteriene for en miljøvennlig livssyklus. Vi starter med en bærekraftig fremskaffing av råvarer, og fortsetter med gjenvinning etter bruk og bionedbrytbarhet.

Så hva betyr dette for produktene våre? Det kan faktisk bety flere ting:

1. Bærekraftig fremskaffing av råvarer og emballasje
2. Resirkulert/resirkulerbar emballasje
3. Forbedrede produkter med «skylles lett ut»-teknologi for å redusere vannforbruket
4. Lavere vannforbruk i produktene, emballasjen og produksjonen
5. Økt bionedbrytbarhet for produktene

Vi er opptatt av å jobbe med alt dette og mye annet.

Hvis du vil ha mer informasjon om EU Ecolabel eller vil se ulike sertifiserte produkter, kan du besøke nettstedet deres her.